Yıldırım'dan NEMPORT'a karşı ÇEVRE ve HUKUK ZAFERİ

Gazeteci Hayrettin Yıldırım tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aleyhine açılan ve Nemport Liman İşletmeleri ve Özel Antrepo Nakliye Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan "Liman Tevsii" projesi ile ilgili olarak verilen 06/01/2020 tarih ve 5758 sayılı "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararının iptali istemine İzmir 6. İdare Mahkemesi’nce 26 Şubat 2021 tarihinde verilen davanın reddi kararı Danıştay 6. Dairesi tarafından temyiz edildi.

aliaga gundem
Yıldırım'dan NEMPORT'a karşı ÇEVRE ve HUKUK ZAFERİ

Gazeteci Hayrettin Yıldırım tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aleyhine açılan ve Nemport Liman İşletmeleri ve Özel Antrepo Nakliye Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan "Liman Tevsii" projesi ile ilgili olarak verilen 06/01/2020 tarih ve 5758 sayılı "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararının iptali istemine İzmir 6. İdare Mahkemesi’nce 26 Şubat 2021 tarihinde verilen davanın reddi kararı Danıştay 6. Dairesi tarafından temyiz edildi.

 

6. İDARE MAHKEMESİ DAVAYI REDDETMİŞTİ

Açılan dava neticesinde İzmir 6. İdare mahkemesi “İzmir 3. İdare Mahkemesinin E:2020/223 sayılı dava dosyasına sunulan Bilirkişi Raporu ile dava dosyasındaki bilgi ve belgeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Bilirkişi Raporunda uyuşmazlık konusu "Liman Tevsii" projesi ve bu projeye ilişkin dava konusu 06/01/2020 tarih ve 5758 sayılı "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararının her bir uzmanlık alanı yönünden ilgili mevzuat kapsamında ayrı ayrı değerlendirildiği, değerlendirme yapılırken projenin ilgili alana yönelik olası etkilerinin çok yönlü olarak tartışıldığı, bu kapsamda projenin ilgili alanlar yönünden muhtemel veya kaçınılmaz olumlu/olumsuz etkileri ve bu etkilerin boyutunun "sürdürülebilir kalkınma" ve "sürdürülebilir çevre" ilkeleri ile birlikte değerlendirildiği, sonuç olarak projenin ve dava konusu "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararının -hem her bir uzmanlık alanı yönünden ayrı ayrı hem de multidisipliner bir yaklaşımla genel olarak- işletme öncesi, işletme sırası ve işletme sonrasındaki dönem bağlamında ilgili teknik mevzuatı yönünden ve bilimsel açıdan uygun olduğunun belirtildiği görülmekle İzmir ili, Aliağa ilçesi, Nemrut Körfezi Mevkiinde Nemport Liman İşletmeleri ve Özel Antrepo Nakliye Ticaret A.Ş. tarafından yapılması planlanan "Liman Tevsii" projesine ilişkin dava konusu 06/01/2020 tarih ve 5758 sayılı "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararında hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” diyerek işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermişti.

 

YILDIRIM’IN İTİRAZI DANIŞTAY’DA KABUL EDİLDİ

Kararın ardından temyiz için Danıştay Altıncı Dairesi’ne başvuran gazeteci Hayrettin Yıldırım; bir başka dosya üzerinden alınan bilirkişi raporunun mahkeme tarafından hükme esas alınmasının usul ve yasaya uygun olmadığı, mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunun Kyme Antik Kentine ilişkin bölümünün yetersiz ve daha önce İzmir 4. İdare Mahkemesinin E:2019/963 sayılı dosyasından alınan bilirkişi raporuyla çelişkili olduğu, proje alanının 1. derece arkeolojik sit alanı içerisinde yer aldığı, dolayısıyla yer seçiminin mevzuata aykırı olduğu, proje alanının mera olduğu hususunun ÇED sürecinde dikkate alınmadığını ileri sürmüştü.

Olayı inceleyen Danıştay Altıncı Dairesi, 2577 Sayılı kanunun 49. Maddesine uygun bulduğu temyiz isteminin kabulüne, davanın reddine ilişkin İzmir 6. İdare Mahkemesi’nin 26/02/2021 tarih ve E:2020/759, K:2021/245 sayılı kararının bozulmasına ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü kanunu’nun 20/A-2(i) maddesi uyarınca, karar düzeltme yolunun kapalı olduğunun duyurulmasına usulde oy çokluğu ve esas yönünden oybirliği ile karar verdi.

 

“KURUMLAR GEREĞİNİ YERİNE GETİRMELİ”

Danıştay kararı ile büyük bir çevre ve hukuk zaferine imza atan gazeteci Hayrettin Yıldırım; İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Aliağa Kaymakamlığı ve Aliağa Belediye Başkanlığı’na dilekçe ile başvurarak bölgede Nemport Liman İşletmeleri tarafından yürütülmekte olan inşaat ve imalat faaliyetlerinin durdurulması için talepte bulundu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Hayrettin Yıldırım, 2577 sayılı yasanın 52.maddesinin 4.fıkrası hükmüne göre kararın bozulmasının kararın yürütülmesini kendiliğinden durdurması gerektiğinin altını çizerek “Bölgede inanılmaz bir tarih ve doğa katliamı yaşanmaktadır. Bunun ivedilikle durdurulması elzemdir. Sürece etki etmesi gereken tüm kurumlara dilekçe ile başvurarak gerekli işlemlerin yapılması ve yasal tedbirlerin alınması için harekete geçmelerini talep ettim. Danıştay Altıncı Dairesi’nin 3 Kasım 2021 tarihli kararına istinaden gereğini yapmayan, müdahale etmeyen tüm kurum ve kuruluşlar Nemport liman İşletmeleri ile birlikte suça ortak olacaklardır. Gereğini yerine getirmedikleri takdirde, ilgili kurumlar için de bir vatandaş olarak suç duyurusunda bulunacağım.” dedi.

 

https://kuzeyinsesi.net Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2023 22:52:39. #1.11

#ŞU AN BURADASINIZ: Yıldırım'dan NEMPORT'a karşı ÇEVRE ve HUKUK ZAFERİ Son dakika Aliağa haberleri, Aliağa son dakika haber, Aliağa son dakika, son dakika Aliağa, Aliağa haber sayfamızda Aliağa haberleri okuyabilir, Aliağa son dakika haberleri ve güncel Aliağa gelişmelerini görebilirsiniz.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Yerel Haberler